Dates de confirmacions de matrícula interna per a tots els estudis (ESO – BTX – CFM – CFS)

Us informem de les condicions i les dates del període de confirmació de matriculació interna per a l’alumnat que actualment està cursant estudis d’ESO, BTX, CFM i CFS a l’Institut Joan Brudieu. És un procés en què cal confirmar la continuïtat de l’alumnat a l’Institut realitzant el mateix nivell d’estudis, independentment dels resultats de les avaluacions finals. Més informació a Menú > Secretaria > Preinscripció i Matrícula: impresos i instruccions, de la nostra pàgina web (enllaç directe).

 • ESO: Alumnat que estudia 1r ESO, 2n ESO i 3r ESO i que promocionarà a 2n ESO, 3r ESO i 4t ESO, independentment dels resultats finals:
  • del 4 a l’11 de juny
  • Cartes informatives que informen de les condicions i les dates per a les confirmacions de matrícules dels estudis obligatoris [ESO] (curs 2020-21)
 • ESO: Alumnat de 4t ESO que, després dels resultats finals, ha de repetir 4t ESO:
  • del 26 de juny al 3 de juliol
  • Carta informativa que informa de les condicions i les dates per a la confirmació de matrícula per a repetir 4t ESO (curs 2020-21)
 • ESO: Alumnat de 4t ESO de l’Institut que aprova l’ESO i que ha de matricular-se a BTX, a CFM i/o a IFE:
  • Ha de tenir en compte les dates oficials de matrícula per a aquestes noves etapes:
   • Per a 1r BTX: del 8 al 14 de juliol
   • Per a 1r CFM: de l’1 al 7 de setembre
   • Per a 1r IFE: del 20 al 24 de juliol
  • Més endavant es publicaran les instruccions de matrícula.
 • BTX: Alumnat que ja està cursant batxillerat a l’Institut. Cartes que informen de les condicions i les dates per a les confirmacions de matrícules i/o reserva de plaça per al setembre dels estudis postobligatoris [BTX] (curs 2020-21)
  • Per a 2n BTX: del 26 de juny al 3 de juliol.
   • Alumnat de B1 que promociona a B2 perquè ha superat totes les matèries cursades
   • Alumnat de B1 que té suspeses dues matèries com a màxim a la convocatòria ordinària de juny i que promociona a B2
   • Alumnat de B1 que té suspeses tres matèries o més a la convocatòria ordinària de juny ha de fer CONFIRMACIÓ DE PLAÇA
  • Per a Repetidors 2n BTX: del 18 al 23 de juny.
   • Alumnat de B2 que NO titula perquè té matèries pendents a la convocatòria extraordinària de juny i ha de repetir B2, amb matèries soltes
 • CFM: Alumnat que ja està cursant CFM a l’Institut. Cartes que informen de les condicions i les dates per a les confirmacions de matrícules dels estudis postobligatoris [CFM] (curs 2020-21)
 • CFM: Alumnat de CFM de l’Institut que aprova CFM i que ha de matricular-se a CFS:
  • Ha de tenir en compte les dates oficials de matrícula per a aquestes noves etapes:
   • Per a 1r CFS: de l’1 al 7 de setembre
  • Més endavant es publicaran les instruccions de matrícula.
 • CFS: Alumnat que ja està cursant CFS a l’Institut. Cartes que informen de les condicions i les dates per a les confirmacions de matrícules dels estudis postobligatoris [CFSM] (curs 2020-21)
 • Documentació general per a tots els cursos

Calendari Preinscripcio i Matricula