CFGS Educació Infantil DUAL

Podeu veure el díptic del CFGS fent clic a la imatge 

EI

Pla d’estudis

Primer Curs Segon Curs
Mòdul 1: Intervenció amb famílies i atenció a menors en risc.  Mòdul 3: Autonomia personal i salut. 
Mòdul 2: Didàctica de l’educació infantil.  Mòdul 5: Expressió i comunicació. 
Mòdul 4: Joc infantil i metodologia.  Mòdul 9: Primers auxilis. 
Mòdul 6: Desenvolupament cognitiu i motor.  Mòdul 10: Formació i orientació laboral (UF1).
Mòdul 7: Desenvolupament socioafectiu.  Mòdul 11: Empresa i iniciativa emprenedora. 
Mòdul 8: Habilitats socials.  Mòdul 12: Projecte d’atenció a la infància. 
Mòdul 10: Formació i orientació laboral (UF2). Mòdul 13: Formació en centres de treball.
  Mòdul 14: DUAL

Més de 1.000 hores de formació a empreses!

 

Horari:

El cicle formatiu d’Educació Infantil Dual es farà en horari de tarda de dilluns a divendres. 

Empreses col·laboradores:

Empreses col·laboradores