CFGM Atenció a Persones en Situació de Dependència

Podeu veure el díptic de informació general fent clic a la imatge 

  admv2 

 

Pla d’estudis

Els diferents mòduls dels cicles es reparteixen en dos cursos:

1r Curs 2n Curs:
M1: Organització de l’atenció a les persones en situació de dependència.  M6: Teleassistència. 
M2: Atenció sanitària.  M7: Suport domiciliari.
M3: Atenció higiènica.  M8: Suport en la comunicació. 
M4: Atenció I suport psicosocial.  M10: Primers auxilis. 
M5: Característiques i necessitats de les persones en situació de dependencia. M11: FOL (UF1).
M9: Destresses socials. M12: EIE. 
M11: FOL (UF2). M13: Anglès tècnic. 
  M14: Síntesi. 
  M15: Formació en centres de treball

 

Horari

El Cicle Formatiu de Grau Mitjà d’Atenció a les Persones en Situació de Dependència s’imparteix en horari de matí (1r) i tarda (2n).

Empreses col·laboradores