Batxillerat

 

L’oferta formativa per aquest curs és la següent:

  • Humanitats i ciències socials
  • Ciències i tecnologia

A continuació es troben els documents d’interès per als alumnes de batxillerat:

Guia matèries 20-21

Forma d’accedir-hi:

  • Tenir el títol de graduat d’ESO
  • Tenir el títol de FP-1. Tècnic Auxiliar.
  • Tenir el 2n curs de BUP aprovat
  • Superar proves d’accés (més grans de 17 anys)