Som un institut plurilingüe

ImprimirEl GEP o Grup d’Experimentació per al Plurilingüisme és un projecte innovador que pretén donar un fort impuls a les llengües estrangeres. El coneixement de llengües estrangeres en una societat global com la nostra és del tot necessari. Per tal de facilitar aquest aprenentatge, el centre ha decidit impartir matèries no lingüístiques i dur a terme projectes i activitats en què la llengua vehicular serà l’anglès. L’objectiu és incrementar el grau d’exposició de l’alumnat a aquestes llengües.

A més a més, l’institut ofereix l’aprenentatge de segones llengües estrangeres. L’alumnat podrà estudiar francès o alemany a partir de 2n ESO.

La metodologia emprada en l’ensenyament de matèries no lingüístiques en anglès s’anomena AICLE (Aprenentatge Integrat de Contingut i Llengua Estrangera), en què el nostre professorat ha estat format i continua formant-se. Les bases d’aquesta metodologia són l’ús de bastides lingüístiques perquè la llengua no sigui cap barrera, i la promoció d’habilitats cognitives d’alt nivell entre l’alumnat, com l’anàlisi de continguts i la creativitat. Col·laborem entre tots per tal que la nostra pràctica docent pugui promoure un aprenentatge actiu i significatiu per part de l’alumnat, basat en el treball cooperatiu i per projectes, i en l’adquisició d’estratègies per a un aprenentatge autònom.

Aquest curs 2017-2018, el nostre projecte de plurilingüisme es concreta en:gep4

Classes en anglès en matèries no lingüístiques:

 • 1r ESO: Socials i Educació Física
 • 2n ESO: Matemàtiques
 • 3r ESO: Socials, Matemàtiques i Tecnologia
 • 4t ESO: associades a itineraris: Biologia i Geologia, Economia

Projectes interdisciplinaris:

 • 3r ESO: Matemàtiques, Anglès i Social.
 • Preparació per l’examen oficial de Cambridge PET, que certifica l’assoliment del nivell B1 d’anglès.
 • 3r ESO: proves oficials del B1

Sortides per apropar als alumnes a la llengua estrangera en una situació real i on hagin de posar en pràctica la seva competència comunicativa:

 • 2n ESO: sortida al teatre en anglès
 • 3r ESO: sortida al centre de Barcelona (anglès); estada lingüística a França (Montpeller)
 • Batxillerat: estada lingüística a Irlanda (amb famílies i amb classes d’anglès)

S’ofereixen classes i activitats en francès i alemany en gairebé tots els cursos:

 • Francès: de 2n ESO a 1r Batxillerat
 • Alemany: 2n i 3r ESO

Ara mateix al centre hi ha 16 professors implicats en el projecte de plurilingüisme:

 • Socials: Miquel Abancó, Eva Sánchez, Silvia Cañellas i Yolanda Abad.
 • Matemàtiques i Economia: Feli Martínez, Diana Guitart, Joan Alberich i Sergi Domènech.
 • Tecnologia: Marta Rius
 • Biologia i Geologia: Míriam Adan
 • Anglès: Maggie Garrido (coordinadora del projecte), Alba Blasco, Dolors Gallego, Joe Márquez i Ester Escrihuela
 • Educació Física: Jesús González

 

Més informació a: http://xtec.gencat.cat/ca/projectes/plurilinguisme/programes/pluri/gep/

RESOLUCIÓ ENS/1363/2017, de 7 de juny, per la qual es crea el programa d’innovació pedagògica “Generació Plurilingüe (GEP): aprendre llengües estrangeres a través de les matèries”. http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=789740&language=ca_ES

Estada lingüística a Dublín 2018

En aquesta entrada anirem penjant fotografies del viatge a Dublín dels alumnes que cursaran 2n de Batxillerat. Les podeu veure clicant a l’enllaç següent, que s’anirà actualitzant en temps real.

FOTOS

El viatge a Dublín es fa dels dies 10 al 14 de setembre. Consisteix en una estada lingüística convivint amb una família irlandesa, un curs d’anglès en una acadèmia, i diverses activitats i sortides per viure la cultura irlandesa.

Estada lingüística a Dublín 2018

Aquest curs els/les alumnes que actualment estan cursant primer de batxillerat, marxaran a Dublín el proper 10 de setembre fins el 14 de setembre. A continuació teniu un PDF que hem creat a partir de la presentació facilitada per l’empresa Valua Travel, encarregada de l’estada. Aquí trobareu informació sobre els documents que necessiteu, les activitats que es duran a terme i els horaris. Ja queda menys!  DUBLIN PRESENTACIÓ

Kommst du nach Deutschland?

Els nostres alumnes de l´optativa d´alemany de 3r han realitzat una sèrie de vídeos on un “hipotètic/a” amic/amiga alemany/a els convida a passar uns dies a Deutschland. A més d´una conversa telefònica, també parlen del tipus de roba que s´emportarien a la maleta. D´aquesta manera, aprenen a convidar a algú i practiquen el vocabulari après a l ´aula.

Projecte 3r ESO: “The age of exploration: How did the discovery of America change the world?”

Aquest projecte de 3r d’ESO té com a objectiu veure com el descobriment d’Amèrica va canviar el món i, en certa manera, suposà l’inici de la globalització i el final d’una època donant peu al naixement de l’Edat Moderna. D’altra banda, amb aquest projecte,… Llegeix més»