Delegats de pares

delegats de paresLa figura del pare o mare delegat de classe té la funció de facilitar la comunicació entre les famílies del grup classe i l’institut i l’AMPA. És aquell pare o mare escollit entre les famílies d’una classe per representar-les en les necessitats, interessos i expectatives dels seus fills i filles d’una manera col·lectiva i per implicar-les en la millora de la convivència i els rendiments educatius. Volem que sigui un pont de diàleg entre les famílies i l’institut, sense oblidar els canals de què ja disposem: l’AMPA i el Consell Escolar.

Funcions dels delegats/des de pares i mares

 • Representar les mares i els pares de l’alumnat de la classe, recollint les seves inquietuds, interessos i expectatives. Pot ser l’enllaç entre l’AMPA, el centre, el tutor/a i la família fent fluir informació cap a qualsevol d’ells. Per facilitar aquesta comunicació amb les famílies, el delegat/da disposarà d’un llistat amb les adreces de correu electrònic i els telèfons d’aquelles famílies que així ho autoritzin.
 • Implicar les famílies en la millora de la convivència i de l’activitat docent a classe i integrar-les en la dinàmica del centre (reunions, festes, actes, tallers, xerrades, activitats…), col·laborant estretament amb els pares i mares de la Junta de l’AMPA en l’organització.IMG_9821
 • Facilitar la relació entre família, AMPA, consell escolar, coordinadora de cicle i equip directiu. De vegades es produeixen situacions que transcendeixen el nivell classe, afectant a diversos grups o al centre en el seu conjunt. En funció del que estigui succeint se n’ha d’informar l’AMPA, l’equip directiu o el consell escolar per tractar l’assumpte.
 • Assistir a les reunions de delegats de pares i mares que es convoquin.

Als delegats/des de pares i mares NO els correspon:

 • Intervenir en temes individuals d’un alumne i/o la seva família amb el tutor o qualsevol membre del professorat.
 • Intervenir en qüestions pedagògiques, que corresponen als professionals de l’educació, i que en tot cas seran tractades en Consell Escolar si escau.

Gestió dels delegats/des de pares i mares

 • L’interlocutor del delegat a l’institut és cada tutor/a, la coordinadora de cicle, l’equip directiu i la junta de l’AMPA.

Calendari

 • Setembre / octubre: Elecció de delegats. Es farà a la reunió que cada tutor/a manté, a principi de curs, amb les famílies de l’alumnat del seu grup.
 • Durant el curs escolar: Reunions dels delegats amb la junta de l’AMPA, la coordinadora de cicle i l’equip directiu. Se’n farà un mínim de dues al llarg del curs escolar:
  • Al novembre: presentació de delegats i definició del pla de treball del curs.
  • Al juny: avaluació i presentació de propostes per al curs vinent.

IMG_9878 IMG_9876

La festa de Nadal 2016 ha estat tot un èxit!

Últim dia lectiu abans de les vacances de Nadal, final del primer trimestre…i un dia diferent i divertit en què uns mostren talents ocults, uns altres aprenen de les habilitats dels companys, alguns competeixen en un torneig, d’altres col·laboren en equip i uns quants fins… Llegeix més»