Organigrama

Equip directiu
Director: Joan Alberich
Cap d’estudis: Diana Guitart
Coordinadora pedagògica: Marina Vidal
Secretària: Roser Barbadillo

Coordinadors de nivell
Coordinació de 1r cicle ESO: Elisabet Bonilla
Coordinació de 2n cicle ESO: Carla Benet
Coordinació de Batxillerat: Núria Llop

Coordinadors específics

Coordinació de sortides: Lucía Pérez
Coordinació de projectes: Míriam Adán
Coordinació d’Escoles Verdes: Elisabet Bonilla
Coordinació d’Informàtica: Miquel Àngel Pozo
Coordinació de riscos i faltes d’assistència: Miquel Abancó
Coordinació del Projecte Aprenents: Feli Martínez
Coordinació de plurilingüisme: Maggie Garrido
Coordinació de diversitat i SIEI: Maria Llanos
Coordinació d’imatge de centre: Èrika Garrido
Coordinació d’esbarjo i Pla Català de l’Esport: Jesús González

Caps de Departament

Català: Alba Expósito
Castellà: Miquel Abancó
Educació Física: Javier Yeste
Física i Química: Magda Sala
Ciències Socials: Toni Dolz
Llengües Estrangeres: Ariadna Barcelona
Ciències Naturals: Eva Gordillo
Matemàtiques: Joan Alberich
Clàssiques i Filosofia: Lucía Pérez
Orientació: Feli Martínez
Tecnologia: Marta Rius
Música i Visual i Plàstica: Èrika Garrido

Tutories
1rESO A Teresa Serra / 1rESO B Robert López / 1rESO C Lluís Mestre / 1rESO D Marta Cobo / 1rESO E Elisenda Besora
2nESO A Jordi Bosch / 2nESO B Andreu Pérez / 2nESO C Eva Sánchez / 2nESO D Lurdes Casadevall / 2nESO E Eva Pérez
3rESO A Joan Miró / 3rESO B David Vidal / 3rESO C Juli Gómez / 3rESO D Laura Mangas  / 3rESO AO Eva Moscoso
4tESO A Jesús González / 4tESO B Ana Ochoa / 4tESO C Dolors Ripollès / 4tESO D Mònica Vallès / 4tESO AO Pilar Muñoz
1rBAT A Raquel Boix / 1rBAT B Paco García / 1rBAT C Mercè Rubio
2nBAT A Yolanda Abad / 2nBAT B Dolors Gallego / 2nBAT C Natàlia Teruel