Organigrama

Equip directiu
Director: Joan Alberich
Cap d’estudis: Diana Guitart
Coordinador pedagògic: Joan C. Miró
Secretària: Roser Barbadillo

Coordinadors de nivell
Coordinació de 1r cicle ESO: Mònica Jimeno
Coordinació de 2n cicle ESO: Marina Vidal
Coordinació de Batxillerat: Eva Gordillo

Coordinadors específics

Coordinació de sortides: Alba Blasco
Coordinació d’Escoles Verdes: Mònica Jimeno / Marina Vidal
Coordinació d’Informàtica: Miquel Àngel Pozo
Coordinació de riscos i faltes d’assistència: Miquel Abancó
Coordinació del Projecte Aprenents: Pilar Muñoz
Coordinació de plurilingüisme: Maggie Garrido
Coordinació de diversitat: Cristina Gràcia
Coordinació d’imatge de centre: Èrika Garrido
Coordinació d’esbarjo i Pla Català de l’Esport: Jesús González

Caps de Departament

Català: Carla Benet
Castellà: David Artigas
Educació Física: Javier Yeste
Física i Química: Magda Sala
Ciències Socials: Toni Dolz
Llengües Estrangeres: Maggie Garrido
Ciències Naturals: Laura Mangas
Matemàtiques: Joan Alberich
Clàssiques i Filosofia: Lucía Pérez
Orientació: Cristina Gràcia
Tecnologia: Marta Rius
Música i Visual i Plàstica: Lurdes Casadevall

Tutories
1rESO A Teresa Serra / 1rESO B Elisabet Bonilla / 1rESO C Eva Sánchez / 1rESO D Miquel Abancó / 1rESO E Elisenda Besora
2nESO A Alba Expósito / 2nESO B Yolanda Abad / 2nESO C Juli Gómez / 2nESO D Olga López / 2nESO E Ana Ochoa
3rESO A Raquel Boix / 3rESO B Robert López / 3rESO C Jesús González / 3rESO D Emma Lorán i Mònica Vallès  / 3rESO AO Pilar Muñoz
4tESO A Paco García / 4tESO B Dolors Ripollès / 4tESO C Carles Picó / 4tESO D Ariadna Barcelona i Mònica Vallès / 4tESO AO Feli Martínez
1rBAT A Marina Sánchez / 1rBAT B Dolors Gallego / 1rBAT C Núria Llop
2nBAT A Xavier Escánez / 2nBAT B M. Antònia Guardiola / 2n BAT C Enrique Pereira