Som Escola Verda

Una escola verda és un centre educatiu que forma part activament d’una xarxa de centres que incorporen l’educació per a la sostenibilitat en el seu projecte educatiu i que, per tant, integren els continguts i valors de la sostenibilitat en el currículum i en la gestió del centre i s’impliquen de forma activa en la millora del seu entorn, promovent-hi la participació activa de tota la comunitat educativa.

Al nostre centre, això es tradueix en delegats verds a cada grup classe que promouen activitats i accions relacionades amb l’estalvi energètic i de paper, el reciclatge o la reducció de residus i la sostenibilitat mediambiental.

Quines accions s’han dut a terme durant el curs 2016-2017?

“Tornem a l’escola”, el nostre projecte d’aprenentatge i servei comunitari

aprenentatge i serveiEl projecte d’aprenentatge i servei comunitari dels nostre institut consisteix en una col·laboració amb les escoles de primària de procedència de l’alumnat fent un petit servei a la comunitat que també sigui un aprenentatge per a ells mateixos. Els nois i noies han d’aprendre de manera pràctica que hi ha moltes maneres d’ajudar els altres, que es pot fer sense cap intercanvi material, i que a canvi del seu servei reben un seguit de valors que són fonamentals per al seu desenvolupament integral com a persones. A les escoles (on els coneixen per haver-ne estat alumnes) col·laboren i ajuden en el desenvolupament de diferents activitats de visual i plàstica, educació física, lectura, anglès…l’experiència està concebuda com un compartir per aprendre (sharing to learn).

Aquest projecte contribueix a l’assoliment de les competències bàsiques potenciant  la capacitat per comprendre la realitat social en què es viu, afrontar la convivència i els conflictes emprant el judici ètic basat en els valors i pràctiques democràtiques, i exercir la ciutadania, actuant amb criteri propi, contribuint a la construcció de la pau i la democràcia, i mantenint una actitud constructiva, solidària i responsable davant el compliment dels drets i obligacions cívics.

Objectius del projecte

 • Garantir que els estudiants, al llarg de la seva trajectòria escolar, experimentin i protagonitzin accions de compromís cívic, aprenguin en l’exercici actiu de la ciutadania, i posin en joc els seus coneixements i capacitats al servei de la comunitat.
 • Desenvolupar la competència social i ciutadana, afavorint una actitud crítica i compromesa davant la societat, per tal d’esdevenir membres actius en  una societat catalana democràtica i participativa.
 • Col·laborar amb el funcionament de la comunitat amb activitats que ajudin a la seva formació com a persones.
 • Créixer en valors personals i ajudar els altres sense que això suposi cap intercanvi material.
 • Entendre que a canvi del servei que ells presten reben un seguit de valors fonamentals per al seu desenvolupament com a persona.
 • Potenciar els valors de responsabilitat, respecte, tolerància, autoestima, solidaritat i treball en equip.
 • Portar a la pràctica alguns dels seus coneixements amb escolars en col·laboració amb els mestres de l’escola (plàstica, anglès, informàtica, lectura…)

Indicadors d’avaluacióaprenentatge i servei 2

 • Assistència regular: cosa que vol dir que troben interessant l’activitat i en veuen el sentit i què hi aporten ells.
 • Realització de les tasques assignades.
 • Diari del servei (Document de word, fotos o vídeos per a la presentació).
 • Presentació final a la resta del grup classe en què no tothom hi ha participat, ja que és voluntari.

 Activitats d’aprenentatge vinculades al servei (durant les hores de tutoria)

Abans del servei (2 o 3 sessions de tutoria)

 Sensibilitzar:

Sessió 1

Sessió 2

 • Mostrar l’experiència mitjançant testimonis directes d’alumnat que és al centre fent batxillerat i que va viure l’experiència el curs anterior i mitjançant un vídeo que s’ha elaborat al centre sobre l’experiència de servei comunitari. http://agora.xtec.cat/iesfmompou/categoria/aprenentatge-servei/

Sessió 3

 • Posada en comú de les seves expectatives.
 • Elaborar un llistat d’alumnat disposat a participar-hi i escoles de procedència.

 Durant el servei

 • Seguiment i control de l’assistència al servei.
 • Elaboració d’un diari del servei. Cal anotar quan s’hi va, què s’ha fet i quant temps s’hi ha dedicat. S’hi poden adjuntar fotos o vídeos. Aquest diari del servei servirà per elaborar la presentació final als companys del grup.
 • Entrevistes periòdiques de conscienciació i seguiment sempre que sigui necessari.

 Després del servei

 • Preparar una presentació per mostrar l’experiència als companys del grup i perquè pugui ser compartida per tothom. (Durant les tutories)
 • Reflexió sobre les tasques realitzades i la incidència d’elles sobre l’alumnat i l’escola.
 • Lliurament d’un reconeixement per part de l’Institut valorant la feina feta.

4t ESO Aula Oberta: pulmons artificials

Els alumnes de 4t ESO d’Aula Oberta estan treballant l’aparell respiratori a l’assignatura de Ciències Naturals.
Han fet una pràctica, senzilla però eficaç, per entendre el procès de la ventilació pulmonar. Han construït maquetes de “pulmons artificials”.
La pràctica ha estat un èxit !!! Bona tasca… Llegeix més»

Pla d’obertura de l’institut en el marc de la pandèmia covid-19

El dimecres 9 de setembre el consell escolar de l’institut va aprovar per unanimitat el pla d’obertura de centre en el marc de la pandèmia covid-19. Podeu consultar el pla als següents enllaços: