Institut acollidor

Aquest és un dels objectius que ens mou, fer del nostre centre un institut acollidor. Volem que el nostre alumnat se’l senti seu i s’hi senti a gust. Tothom té el dret d’assistir a classe amb tranquil·litat, amb confiança i sentint-se part d’un projecte comú. És per això que a l’institut Frederic Mompou donem molta importància a qüestions fonamentals per aconseguir aquesta complicitat amb el nostre alumnat:

  • La tutoria i el paper dels tutors i tutores com a element fonamental de vincle entre les famílies, el centre i l’alumnat.
  • L’organització dels grups classe i mesures per a la inclusió.
  • La mediació, fonamental per a resoldre conflictes abans que es produeixin o esdevinguin confrontacions.
  • L’orientació acadèmica i professional, clau per a l’èxit i el benestar personal. A part de les tutories i el professorat en general, la nostra orientadora atén l’alumnat que ho necessita, deriva i es coordina amb els diversos serveis de suport extern: Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil (CSMIJ), Unitat Medico-Educativa (UME), serveis de psicologia privats, sevei de psicologia municipal, EAP, educadors socials, etc.
  • Programació de diversos tallers i xerrades amb finalitats preventives, educatives i formadores de persones conscients i responsables: igualtat, consum, convivència, equitat, tabaquisme, drogues, alcoholisme, assetjament, seguretat a internet, etc. Alguns també adreçats a fer escola de pares i mares.

Podeu saber-ne més clicant els diferents aspectes que apareixen al menú esquerra o al menú principal.