Consell escolar

Què és el consell escolar?

El consell escolar és l’òrgan de participació dels diferents sectors de la comunitat educativa en el govern dels centres.

Qui forma el consell escolar?

El formen els representants de tota la comunitat educativa, és a dir, direcció, professors, alumnes, famílies, personal d’administració i serveis, representant de l’administració local i altres persones que el mateix consell consideri necessàries. El consell escolar de cada centre ha de designar un dels membres com a responsable per impulsar les mesures educatives de foment de la igualtat real i efectiva entre homes i dones.

A l’Institut Frederic Mompou el consell escolar està format per:

  • Sector pares i mares: Sandra Moñino Toledo, Toñy González Morales i Adosinda León Pernias.
  • Sector professorat: Miquel Abancó Sancho, Juli Gómez López, Núria Llop Casamada, Alba Expósito Fisas, Míriam Adán Caballero i Paco García Núñez.
  • Sector alumnat: Roger Pozuelo Mèlich, Lluna Lara Valle i Elena Fernández León.
  • Sector PAS (Personal d’Administració i Serveis): —.
  • Sector AMPA: Yolanda Pérez Pérez.
  • Equip directiu: Joan Alberich Carramiñana (director), Diana Guitart Gastó (Cap d’estudis) i Roser Barbadillo Alonso (Secretària).
  • Representant de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts.
  • Es convida l’Ajuntament de Torrelles de Llobregat.

El consell escolar es reuneix un mínim de tres cops l’any. Com que és un òrgan important per al funcionament de l’institut, de vegades cal que es reuneixi per temes concrets d’una manera més immediata. És per això que existeixen tres comissions que es convoquen quan és necessari per tal de fer més àgil la presa de certes decisions. Aquestes comissions són la Comissió Permanent (Joan Alberich, Diana Guitart, Roser Barbadillo, Toñy González, Lluna Lara i Alba Expósito), la Comissió Econòmica (Joan Alberich, Adosinda León, Miquel Abancó, Roger Pozuelo i Roser Barbadillo) i la Comissió de Convivència (Joan Alberich, Diana Guitart, Míriam Adán, Sandra Moñino, Elena Fernández i Roser Barbadillo).

Quina és la funció del consell escolar als centres públics?

La funció principal del consell escolar és participar en la presa de decisions en relació amb aquells temes importants per al funcionament i l’organització del centre: el projecte educatiu, la programació general, la gestió econòmica, la resolució dels conflictes, les activitats extraescolars, l’horari lectiu, etc.

Com podeu participar en les eleccions del consell escolar?

En les eleccions, les famílies hi podeu participar de dues maneres diferents:

  • Presentant-vos com a candidats per representar els pares i mares al consell escolar.
  • Participant el dia que el centre convoqui les eleccions votant els candidats que considereu més representatius.

Podeu saber-ne més clicant aquí