“Tornem a l’escola”, el nostre projecte d’aprenentatge i servei comunitari

aprenentatge i serveiEl projecte d’aprenentatge i servei comunitari dels nostre institut consisteix en una col·laboració amb les escoles de primària de procedència de l’alumnat fent un petit servei a la comunitat que també sigui un aprenentatge per a ells mateixos. Els nois i noies han d’aprendre de manera pràctica que hi ha moltes maneres d’ajudar els altres, que es pot fer sense cap intercanvi material, i que a canvi del seu servei reben un seguit de valors que són fonamentals per al seu desenvolupament integral com a persones. A les escoles (on els coneixen per haver-ne estat alumnes) col·laboren i ajuden en el desenvolupament de diferents activitats de visual i plàstica, educació física, lectura, anglès…l’experiència està concebuda com un compartir per aprendre (sharing to learn).

Aquest projecte contribueix a l’assoliment de les competències bàsiques potenciant  la capacitat per comprendre la realitat social en què es viu, afrontar la convivència i els conflictes emprant el judici ètic basat en els valors i pràctiques democràtiques, i exercir la ciutadania, actuant amb criteri propi, contribuint a la construcció de la pau i la democràcia, i mantenint una actitud constructiva, solidària i responsable davant el compliment dels drets i obligacions cívics.

Objectius del projecte

 • Garantir que els estudiants, al llarg de la seva trajectòria escolar, experimentin i protagonitzin accions de compromís cívic, aprenguin en l’exercici actiu de la ciutadania, i posin en joc els seus coneixements i capacitats al servei de la comunitat.
 • Desenvolupar la competència social i ciutadana, afavorint una actitud crítica i compromesa davant la societat, per tal d’esdevenir membres actius en  una societat catalana democràtica i participativa.
 • Col·laborar amb el funcionament de la comunitat amb activitats que ajudin a la seva formació com a persones.
 • Créixer en valors personals i ajudar els altres sense que això suposi cap intercanvi material.
 • Entendre que a canvi del servei que ells presten reben un seguit de valors fonamentals per al seu desenvolupament com a persona.
 • Potenciar els valors de responsabilitat, respecte, tolerància, autoestima, solidaritat i treball en equip.
 • Portar a la pràctica alguns dels seus coneixements amb escolars en col·laboració amb els mestres de l’escola (plàstica, anglès, informàtica, lectura…)

Indicadors d’avaluacióaprenentatge i servei 2

 • Assistència regular: cosa que vol dir que troben interessant l’activitat i en veuen el sentit i què hi aporten ells.
 • Realització de les tasques assignades.
 • Diari del servei (Document de word, fotos o vídeos per a la presentació).
 • Presentació final a la resta del grup classe en què no tothom hi ha participat, ja que és voluntari.

 Activitats d’aprenentatge vinculades al servei (durant les hores de tutoria)

Abans del servei (2 o 3 sessions de tutoria)

 Sensibilitzar:

Sessió 1

Sessió 2

 • Mostrar l’experiència mitjançant testimonis directes d’alumnat que és al centre fent batxillerat i que va viure l’experiència el curs anterior i mitjançant un vídeo que s’ha elaborat al centre sobre l’experiència de servei comunitari. http://agora.xtec.cat/iesfmompou/categoria/aprenentatge-servei/

Sessió 3

 • Posada en comú de les seves expectatives.
 • Elaborar un llistat d’alumnat disposat a participar-hi i escoles de procedència.

 Durant el servei

 • Seguiment i control de l’assistència al servei.
 • Elaboració d’un diari del servei. Cal anotar quan s’hi va, què s’ha fet i quant temps s’hi ha dedicat. S’hi poden adjuntar fotos o vídeos. Aquest diari del servei servirà per elaborar la presentació final als companys del grup.
 • Entrevistes periòdiques de conscienciació i seguiment sempre que sigui necessari.

 Després del servei

 • Preparar una presentació per mostrar l’experiència als companys del grup i perquè pugui ser compartida per tothom. (Durant les tutories)
 • Reflexió sobre les tasques realitzades i la incidència d’elles sobre l’alumnat i l’escola.
 • Lliurament d’un reconeixement per part de l’Institut valorant la feina feta.