INFORMACIÓ ACREDITA’T

Convocatòria del procediment d’avaluació i acreditació de les competències professionals adquirides a través de l’experiència laboral o de vies no formals de formació pel curs 2017-2018.

L’institut Antoni Pous i Argila, participa del procés d’avaluació i acreditació de competències professionals adquirides a través de l’experiència laboral o de vies no formals de formació curs 2017-2018

Àmbit: Dependència

Places ofertades: 134

Horari d’atenció: Dilluns a divendres (10 a 13h)

Telèfon de contacte: 938513705

Correu electrònic: antonipousacredita@gmail.com

Adreça: Avinguda de Roma 260, 08560 (Manlleu)

Preinscripció: Cal presentar al centre escollit la Sol·licitud de preinscripció, el Model de Presentació de la documentació justificativa dels requisits de participació i la documentació corresponent.

Properament es publicarà la documentació a presentar al Centre i s’obrirà el termini de preinscripció que restarà obert fins el 15 de desembre de 2017.