CALENDARI FINAL ACREDITACIÓ DE COMPETÈNCIES

– Dimarts 19 de juny publicació resultats provisionals fase reconeixement Acreditació de Competències Professionals.
– Dimecres 20 a divendres 22 de juny, període revisió-reclamació dels resultats provisionals.
– Dimarts 26 de juny, publicació resultats definitiius fase reconeixement Acreditació de Competències Professionals.
– Lliurament de certificats, a partir del 28 de juny