Projecte Lingüístic

El Projecte Lingüístic de Centre (PLC) és l’eina que ens permet considerar el paper que desenvolupa la llengua catalana i les altres llengües presents en el currículum, com també les llengües que parlen tots els nostres alumnes de l’Institut, tant a Secundària, Batxillerat i els Cicles Formatius de grau mig i superior de la família Serveis Socioculturals i a la Comunitat: CFGM Atenció a Persones amb situació de Dependència, CFGS d’Educació Infantil, CFGS d’Integració Social.

Per llei, el català és i ha de ser la llengua vehicular en tot l’àmbit educatiu: a l’aula, a l’esbarjo com també ha de ser la llengua de comunicació entre els mateixos alumnes. Per això és important vetllar que la llengua catalana sigui un element de cohesió i integrador per excel·lència. És i ha de ser l’eix vertebrador del nostre projecte educatiu.

Projecte Lingüístic de Centre