PROVES ANUALS PER COMPLETAR ELS ENSENYAMENTS D’ESO

Cada any es convoquen proves per l’obtenció del títol de graduat en educació secundària obligatòria, per als alumnes que no l’hagin obtingut en finalitzar l’etapa.

S’hi poden presentar els alumnes que van finalitzar l’ESO l’any 2016 o 2017 sense haver obtingut el títol i amb un màxim de cinc matèries suspeses.

Queden exclosos els alumnes que en el present curs estiguin repetint 4t d’ESO.

Termini de presentació de sol·licituds d’inscripció al centre: de l’1 al 14 de febrer de 2018.

Les proves es realitzaran durant el mes de març.