LA PEGASO AMB ULLS D’INFANT

Hem volgut donar veu als nostres infants perquè us expliquin què és el que més els agrada de l’Escola Pegaso.

PREINSCRIPCIÓ 2020-2021

INFORMACIONS GENERALS

 

COM FER LA PREINSCRIPCIÓ a l’Escola Pegaso

Preinscripció telemàtica (del 13 al 22 de maig) SISTEMA PREFERENT

VIDEOTUTORIALS

 • Cal omplir la sol·licitud telemàtica
 • Enviar al correu del centre escolapegaso@xtec.cat amb tota la documentació:
  •  el resguard de la sol·licitud
  • la documentació necessària (escanejada o fotografiada):
   • llibre de família o certificat de naixement en cas d’alumnes estrangers
   • DNI/NIE/PASS pare/mare/tutor
   • DNI/NIE/PASS alumne/a (si en té)
   • Documentació justificativa de criteris de prioritat.
 • La sol·licitud de preinscripció NOMÉS es considera formalitzada un cop la família rebi el nostre correu de confirmació. 
 • El dia màxim per enviar el resguard i la documentació finalitza el 25 de maig.
Preinscripció presencial (del 19 al 22 de maig) SISTEMA EXCEPCIONAL. En cap cas s’atendran visites.
 • Demaneu CITA PRÈVIA aquí i/o trucar al telèfon de direcció 603553860.
 • Al centre només pot venir una sola persona.
 • Es recomana portar mascareta i guants.
 • Heu de portar tota la documentació:
  • dues còpies de la sol·licitud presencial ja emplenada des de casa
  • original i fotocòpia de la documentació necessària:
   • llibre de família o certificat de naixement en cas d’alumnat estranger
   • DNI/NIE/PASS pare/mare/tutor
   • DN/NIE/PASSI alumne/a (si en té)
   • Altra documentació justificativa de criteris de prioritat (si és el cas):
    • Documentació renda mínima d’inserció
    • Si s’al·lega el lloc de treball: Còpia del contracte o certificat de l’empresa on consti l’adreça.
    • Original i fotocòpia del certificat de discapacitat (igual o superior al 33%) de l’alumne o alumna, el pare o mare, o el germà o germana.
    • Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental.
  • bolígraf personal.
 • No han de venir a l’institut les persones de grups d’especial vulnerabilitat, en període de confinament, o que presentin símptomes; en aquest cas, poden autoritzar per escrit a una altra persona a portar la sol·licitud i la documentació.                                                         
IMPORTANT
 • Quan el domicili habitual que s’al·lega no coincideix (cap de les persones) amb el del DNI, NIE o passaport es farà constar en el correu electrònic que s’envia al centre amb la documentació i el Consorci d’Educació comprovarà les dades d’ofici per interoperabilitat amb el padró municipal.
 • Només es pot fer UNA sol·licitud ja que les sol·licituds duplicades perden la puntuació o preferència.