Atenció a la diversitat

Les metodologies emprades a l’escola afavoreixen l’aprenentatge de tots els infants segons les seves característiques. És important entendre que cada infant té el seu ritme d’aprenentatge i que les propostes i materials que utilitzem han de donar resposta i adaptar-se a totes aquestes necessitats i demandes per tal que cada persona pugui desenvolupar al màxim les seves capacitats.

A l’escola organitzem  tots els recursos que tenim de la millor manera per tal de poder atendre al màxim les necessitats de cada nen i cada nena. Des de fa molts anys comptem amb una unitat SIEI ( suport individualitzat a l’educació inclusiva) així com amb una auxiliar d’educació especial que forma part de la plantilla del centre. Aquests professionals, a més de donar suport dins l’aula, orienten i treballen amb l’equip docent.

El SEP És un reforç flexible, temporal i preventiu que el claustre de mestres organitzem a partir d’uns mecanismes d’identificació i d’avaluació. A cinquè de primària, a més, es fan dues sessions setmanals en horari extralectiu.

A P3 comptem amb una TEI , tècnica d’educació infantil i, a més, durant el primer trimestre també tenim el suport de dues monitores que donen suport, una a cada aula, per tal de facilitar l’adaptació dels nens i nenes.

Cada any es sol·liciten hores de vetlladors per a aquells alumnes que compleixen els requisits per a tenir aquest recurs.

PROGRAMES TANGRAM I ÈXIT

Participem al programa Èxit, adreçat a alumnes de Cicle Superior, que té l’objectiu d’assolir l’èxit escolar per a tothom i prevenir l’abandonament escolar i que es fa en horari extraescolar. 

Aquest any hem iniciat el programa Tangram promogut pel Consorci d’Educació de Barcelona pretén acostar i donar a conèixer a les famílies i els seus fills/es la cultura escolar pròpia dels nostres centres educatius. Mitjançant la figura de la mentoria personalitzada i la participació directa de pares i mares, es treballen les competències bàsiques dels infants a través de formats “poc escolars” com jocs,interessos dels infants, sortides al territori. En definitiva, augmentar les seves expectatives de futur i minorar els retards d’aprenentatge. Es realitza amb alumnes de 1r i 2n cada dia de 16:30 a 18h (2 alumnes cada dia) i la sessió amb famílies els dimecres de 15:30 a 18h.