Material escolar

A banda de material propi, digital, manipulatiu o d’experimentació també es poden utilitzar llibres de text per a complementar les informacions de projectes o continguts. De totes maneres les famílies ja no els han de comprar perquè amb els que hi ha a l’escola ja és suficient. La reutilització de llibres ha estat sempre un projecte d’escola. D’aquesta manera els alumnes s’acostumen a compartir i respectar el material de tots i les famílies fan una menor despesa en la compra de material .

Actualment no es compren gairebé llibres sinó quaderns de treball i la quota de material i serveis hi ha una part destinada a la reposició d’aquests llibres (si fes falta) o d’altres llibres de coneixements (biblioteca).

Quaderns curs 2019-2020

P3

Es treballa sense llibres (l’escola proporcionarpa el material necessari)
P4
Títol ISBN EDITORIAL
Aprenc amb les xifres. 4-5 anys Quadern 2 978-84-316-7878-4 Vicens Vives
Aprenc amb les xifres. 4-5 anys Quadern 3 978-84-316-7879-1 Vicens Vives
Aprenc amb les xifres. 4-5 anys Quadern 4 978-84-316-7880-7 Vicens Vives
Aprenc amb les xifres. 4-5 anys Quadern 5 978-84-316-7881-4 Vicens Vives

P5

Títol ISBN EDITORIAL
Aprenc amb les xifres. 5-6 anys Quadern 2 978-84-316-8252-1 Vicens Vives
Aprenc amb les xifres. 5-6 anys Quadern 3 978-84-316-8253-8 Vicens Vives
Aprenc amb les xifres. 5-6 anys Quadern 4 978-84-316-8254-5 Vicens Vives
Aprenc amb les xifres. 5-6 anys Quadern 5 978-84-316-8255-2 Vicens Vives

1r

Títol ISBN EDITORIAL
Tot tallers llengua primària 1 9788441231658 Text- La Galera
Tot tallers matemàtiques primària 1 9788441231702 Text- La Galera
Llengua Anglesa Big Surprise 1 978-0-19-451620-4 Oxford University Press
Nou Lectojocs – Quadern 1 978-84-8412-448-1 Salvatella
Nou Lectojocs – Quadern 2 978-84-8412-449-8 Salvatella

2n

Títol ISBN EDITORIAL
Tot tallers llengua primària 2 9788441231665 Text- La Galera
Tot tallers matemàtiques primària 2 9788441231719 Text- La Galera
Llengua Anglesa  Big Surprise 2 978-0-19-451621-1 Oxford University Press
Nou Lectojocs – quadern 4 978-84-8412-465-8 Salvatella
Nou Lectojocs – quadern 5 978-84-8412-466-5 Salvatella

3r

Títol ISBN EDITORIAL
Tot tallers llengua primària 3 9788441231672 Text- La Galera
Tot tallers Llengua castellana primària 3 9788441231979 Text- La Galera
Fem-ho per projectes CM2 Salut 9788441232549 Text- La Galera
Big Surprise 3 Activity book 978-0-19-451622-8 Oxford University Press
Connexions 3. Matemàtiques: Dossier 9788448944537 Barcanova

 4t

Títol ISBN EDITORIAL
Tot tallers llengua primària 4 9788441231689 Text- La Galera
Tot tallers Llengua castellana primària 4 9788441231986 Text- La Galera
Fem-ho per projectes CM5 Comarques 9788441232570 Text- La Galera
Big Surprise 4 Activity Book 978-0-19-451623-5 Oxford University Press
Connexions 4. Matemàtiques: Dossier 9788448947439 Barcanova

Títol ISBN EDITORIAL
Tot tallers llengua primària 5 9788441231931 Text- La Galera
Tot tallers Llengua castellana primària 5 9788441231993 Text- La Galera
Fem-ho per projectes CS3 Geografia 9788441232617 Text- La Galera
Big Surprise 5 Activity Book 978-0-19-451624-2 Oxford University Press
Connexions 5. Matemàtiques: Dossier 9788448944599 Barcanova

Títol ISBN EDITORIAL
Tot tallers llengua primària 6 9788441231948 Text- La Galera
Tot tallers Llengua castellana primària 6 9788441232501 Text- La Galera
Fem-ho per projectes CS6 Invents 9788441232624 Text- La Galera
Big Surprise 6 Activity Book 978-0-19-451625-9 Oxford University Press
Connexions 6. Matemàtiques: Dossier 9788448947507 Barcanova