L’aprenentatge de les llengües

L’aprenentatge de les llengües és un element molt important del Projecte educatiu de l’escola ja que la llengua és la base de tots els aprenentatges. Estem en una societat multilingüe i pluricultural i volem que els nostres alumnes estiguin ben preparats.

El projecte lingüístic recull el català com a llengua vehicular i el tractament de les llengües curriculars seguint les directrius del Departament d’Ensenyament.

L’objectiu principal és que els alumnes acabin la primària amb una bona competència oral i escrita del català, el castellà i l’anglès.

Fomentem les EXPOSICIONS ORALS tant a l’aula com en públic (altres cursos, per a famílies…)

Els alumnes de 5è i 6è fan de PADRINS LECTORS a alumnes de 1r i 2n. Durant aquesta sessió setmanal es formen parelles de lectura on el gran fa de model i ajuda al petit a adquirir més fluïdesa, velocitat lectora i comprensió.

ANGLÈS

Valorem que hi hagi contacte amb la llengua anglesa des de petits i per això oferim una sessió setmanal de 45 minuts amb mig grup d’alumnes a P4 i P5. La metodologia emprada és molt vivencial, a través de jocs, cançons, contes… A primària treballem amb una editorial que permet seqüenciar els continguts i assegurar totes les estructures lingüístiques que estan presents al currículum de llengua anglesa. 

A més de les sessions de llengua, a partir de 3r de primària els mestres especialistes d’anglès fan l’àrea de PLÀSTICA. Amb això integrem la llengua anglesa a l’aprenentatge d’una altra àrea en la que el llenguatge s’utilitza per a expressar-se i per a aprendre altre vocabulari. 

AGRUPAMENTS DE LLENGUA A PRIMÀRIA

Treballem l’expressió escrita en grups més reduïts d’alumnes en una sessió de 1’5h setmanals. 

ESPECTACLES EN ANGLÈS: Cada any els alumnes assisteixen a  una representació de teatre en anglès.

 

ENGLISH DAY (INTERESCOLAR)

Es tracta d’una jornada lúdica entre tres escoles del barri (Can fabra i La Maquinista) on els alumnes, per grups, realitzen diferents jocs de moviment en anglès. Cada any es va canviant l’escola amfitriona i l’experiència dels darrers anys ha estat molt positiva. Aquest curs també s’està iniciant la comunicació virtual entre ells (via mail).