Calendari del curs

Inici de curs:

Dijous 12 de setembre de 2019

Vacances:

Del 21 de desembre de 2019 al 7 de gener de 2020  (ambdós inclosos)

Del 4 al 13 d’abril de 2020 (ambdós inclosos)

A partir del 19 de juny de 2020

Dies festius de lliure disposició:

Dilluns 4 de novembre de 2019

Dilluns 24 de febrer de 2020

Divendres 29 de maig de 2020

Jornada compactada:

20 de desembre de 2019 i del 8 al 19 de juny de 2020 (ambdós inclosos)

L’horari lectiu del centre és de 9 a 12,30 h i de 15,00 a 16,30 h per a tots els alumnes del centre.

El dia 20 de desembre de 2019 i a partir del 9 de juny de 2020 es realitza horari compactat de 9 a 13h. (Horari de menjador de 13:00 a 15:30h.)

Horari adaptació alumnat de P3 a setembre 2019

Dijous 12, divendres 13 i dilluns 16 de setembre: Mig grup de 9:30 a 11:00 h. i l’altre mig grup d’11:30 a 13:00 h.

Dimarts 17: Tot el grup classe de 9:00 a 12:30

Dimecres 18: Horari habitual. S’incorporen al servei e menjador.