Microespais

Els microespais són una metodologia que es duu a terme a Educació Infantil. Consisteixen en crear diferents espais dins de l’aula. Són propostes que estan relacionades amb el desenvolupament de les capacitats establertes en el currículum d’educació infantil. Així doncs, hi ha propostes relacionades amb la motricitat fina, amb la vessant artística, iniciació amb els nombres i les lletres, el joc simbòlic, etc.

Els microespais, a l’etapa de primària, es converteixen en itineraris personals. 

Ens preparem per començar.                                                      Fem microespais.