Famílies delegades

Representants de les classes

És un altre dels espais de participació i comunicació de la Comunitat Educativa del centre.

Funcions principals:  

Servir d’enllaç entre tutor/es, mestres i pares/mares:

  • Informar sobre aspectes de funcionament de l’escola a la resta de famílies i explicar les novetats.
  • Traspàs de dubtes i/o suggeriments de les famílies al / a la  mestre/a tutor/a.
  • Col·laborar amb l’AFA, si s’escau.
  • Impulsar les activitats adreçades a les famílies que es fan a l’escola.
  • Dinamitzar la cohesió de famílies de la seva classe.
  • Ajudar en l’organització de les festes i diades especials celebrades a l’escola.

Objectius:

  • Augmentar el nivell de participació dels pares a l’escola i afavorir la comunicació amb els tutors/es per així trobar vies de col·laboració a la vida escolar dels nostres infants.
  • Afavorir la transmissió d’informació que es genera en el sí de comunitat educativa.
  • Potenciar el coneixement, la relació i la comunicació entre les famílies amb l’objectiu d’afavorir el coneixement mutu i les relacions en el sí de la comunitat educativa. 

Tots els inicis de curs, a la primera reunió d’aula, s’escullen els representants de cada classe.

La direcció de l’escola és la responsable de convocar les reunions i proposar l’ordre del dia. La convocatòria es fa a través de correu electrònic.

Els delegats o delegades es comprometen a assistir a les mateixes (com a mínim un representant per aula), a aportar les qüestions que els pares i mares vulguin comentar i a fer arribar les informacions i els acords un cop els arribi l’acta de la trobada.
S’acostumen a fer dues reunions per trimestre.

En totes les reunions es generen una sèrie de decisions, informacions i acords que s’han pres, de les que us informaran les delegades de cada curs.