Espais d’investigació

L’objectiu d’aquesta franja és posar la mirada en el currículum i la comunitat. En aquestes franges els infants estaran organitzats en 5 grups interclasse. Cada cicle concretà la manera d’organitzar aquests grups. Al cicle de Petits, setmanalment, hi haurà 4 sessions, mentre que a Mitjans i Grans hi haurà 3 franges horàries d’espais d’investigació. Els espais d’investigació responen als següents àmbits:

  • Espai matemàtic
  • Espai lingüístic
  • Espai científic
  • Espai artístic
  • Espai de joc/cos/moviment

Són moments on volem incentivar els següents aprenentatges:

Participació alumnes, mestres i famílies.

Avaluació formativa.

Autoregulació.  Autonomia i la presa de decisions a partir de diferents propostes.

Estimular la curiositat i l’experimentació.

Estimular  la creativitat i la imaginació. Treballem l’expressió plàstica i l’expressió corporal.