El treball per projectes

Els projectes de treball formen part important de l’horari escolar. És a partir dels interessos de l’alumnat que construïm els nous coneixements, cal partir dels seus coneixements previs, plantejar-se hipòtesis de treball, nous interrogants als que haurem de donar resposta i que sovint ens obren nous interrogants.

Cal plantejar-se projectes amb impacte social i aprenentatge servei.

Es tracta de dotar d’estratègies per a que l’alumnat transformi la informació en coneixement.  En el món que vivim, on estem desbordats de la quantitat d’informació, és important aprendre a tractar-la, contrastar-la, compartir-la.

Els projectes ens permeten avaluar conjuntament amb l’alumnat tot el procés d’aprenentatge fet, tant individual com col·lectiu. Ens ajuda a fer-nos conscients del que sabem i del que volíem aprendre, del què hem modificat i de com ho hem abordat.

Les fases de desenvolupament de treball per projectes son les següents:

1- Motivació i tria de projectes

2- Definició i desenvolupament del projecte:

3- Cerca d’informació

4- Treball i construcció de coneixements a partir de la informació aportada.

5 – Conferència/Exposició del projecte/Presentació:

6 – Avaluació del projecte

7 – Recull de feines final: àlbum de projecte