Aprenentatges específics

L’objectiu d’aquest espai organitzatiu és posar la mirada en el currículum, tenint en compte:

– Disseny Universal de l’Aprenentatge (DUA).

–  Experiències, interessos i potencialitats dels alumnes.

– Treball cooperatiu/col·laboratiu: aprenentatge entre iguals.

–  Metodologies actives: dinàmiques, temps i espai.

–  Relació amb el món real.

– Avaluació formativa (cognitiva i conductual).

– Autoregulació.

A l’escola Pompeu Fabra entenem el Treball cooperatiu  com un valor afegit a l’organització de l’alumnat. El professorat té en compte les estratègies necessàries per plantejar activitats de treball i aprenentatge de manera cooperativa i opta per elles sempre que aquesta organització afegeixi un plus de qualitat a l’aprenentatge.

Dins de la franja horària d’aprenentatges treballarem, setmanalment:

  • Expressió escrita.
  • Lectura i comprensió lectora.
  • Llengua estrangera: ENGLISH
  • Matemàtiques (amb el material INNOVAMAT de 2n a 5è)
  • Competència digital
  • Música
  • Educació Física