Sortides i colònies

Fem colònies i sortides des de P3, on aprenem a conviure i a conèixer el nostre entorn. És un valuós recurs per a completar el currículum de l’alumnat i potenciar la participació en activitats culturals i esportives a l’entorn i a la natura.

Les colònies és un moment molt important en la vida de cada grup, ja que les preparem prèviament amb els infants, els hi permet  aprendre a conviure amb els companys/es i mestres, ja que reforcen la cohesió del grup-classe. També són una eina educativa que posa a disponibilitat dels i les mestres un espai on promoure la curiositat innata dels infants, la descoberta naturalística i l’aproximació científica.

Al cicle de Petits les colònies les fan conjuntament en cicle i son de 3 dies a P4 i P5 i de 2 dies a P3. A Mitjans les colònies son de 3 dies i també van junts, mentre que a cicle de Grans van els grups per separat, igualment 3 dies excepte el grup de 6è, que per acomiadar-se de l’etapa de primària hi van 5 dies

L’objectiu de les sortides, a més de conèixer l’entorn, està sempre relacionat amb el currículum corresponent a cada curs. La realitat que ens envolta ens proporciona els elements complementaris a la tasca educativa diària i moltes vegades és el punt de partida a l’hora desenvolupar propostes, activitats o dinàmiques de classe; a més, reforcen el que s’estigui treballant en el projecte de grup. La planificació de les sortides és triennal, utilitzem el transport públic des de 1r de primària, tot preparant l’itinerari amb els alumnes i ensenyant-ne el seu bon ús.

Per altra banda també fem sortides per a conèixer el nostre entorn i on es posa en joc el coneixement i relació entre l’alumnat de diferents cicles i aules: la sortida de tardor i la sortida de primavera.