Relació amb l’entorn

Un espai obert a tota la comunitat

Els patis escolars de la ciutat s’obren com a espai d’ús públic per a famílies, infants i adolescents fora d’horari escolar, en cap de setmana i en període de vacances escolar.
Els objectius principals de l’obertura dels patis escolars són:
– Optimitzar l’ús dels centres escolars potenciant la seva vessant educativa i social, fent possible un ús del pati entre els col·lectius i/o activitats que es puguin realitzar sense interferències tot potenciant la seva interrelació.
– Donar una alternativa de lleure als infants i joves i les seves famílies que s’exerceix de forma autònoma en un context segur i de proximitat.

Cada pati escolar obert compta amb un servei de monitoratge que obre i tanca el pati escolar dins els horaris previstos, vetlla pel bon ús de les instal·lacions i procura establir dinàmiques de relació entre els infants i joves.

Als patis escolars oberts es realitzen activitats de dinamització educativa de tipus esportiu, artístic i en família.
Aquestes activitats són obertes i gratuïtes al barri.

També des del curs 12/13 la biblioteca de l’escola està oberta els dissabtes al matí.

La iniciativa municipal Patis Escolars Oberts al Barri compta amb la col·laboració del Consorci d’Educació de Barcelona, de la Fundació Jaume Bofill i de diverses entitats educatives i socials de la ciutat.

Aquest servei té com a objectiu principal oferir a l’alumnat la possibilitat d’estudiar o fer els deures en l’espai de la biblioteca on uns voluntaris educatius els hi podran donar suport. També es podrà utilitzar la biblioteca per fer lectura en família.

Save the Children

Programa Èxit, acompanyament educatiu

Amb l’objectiu prioritari d’assolir l’èxit escolar per a tothom i prevenir l’abandonament escolar prematur el Consorci d’Educació de Barcelona organitza el projecte Èxit, que des del 2001, dóna suport als centres educatius de la ciutat, ampliant el seu abast i les modalitats d’actuació.

Activitats compartides amb els instituts de referència