Activitats extraescolars

Activitats extraescolars


Oferim un seguit d’activitats programades perquè comencin el primer dilluns d’octubre a partir de les 16’30h. Estan organitzades per la Comissió d’Extraescolars de l’AFA.

Si esteu interessats podeu consultar les diferents activitats, horaris i preus en el següent enllaç.

 

AFA. ©Escola Pompeu Fabra de Barcelona

Activitats per a menuts i més grans

Les Extraescolars del Pompeu!

Sovint es dóna el fet de què el grup d’activitats que anomenem paraescolars o extraescolars es conforma d’un conjunt de propostes que, malgrat que s’oferten fora del sistema formal, estan adreçades a l’aprenentatge de continguts molt propers als de l’escola (informàtica, música, plàstica, llengües estrangeres, etcètera).

En aquestes activitats, el temps lliure és únicament el marc en què es desenvolupen. És a dir, s’ocupa una part del temps extraescolar en tasques d’aprenentatge que difícilment poden considerar-se temps de lleure i es cau en el parany de voler pretendre una funció de suplència de l’escola (amb activitats que ja estan garantides pel sistema formal).

En d’altres ocasions, el contingut de l’oferta d’activitats extraescolars resulta molt més proper a activitats pròpies del temps lliure (malgrat estar pensades i elaborades en coherència amb el projecte educatiu de centre, del qual en són complement). I això és el que es pretén amb el seguit de propostes que desenvolupem a continuació.

I és que, com cada any, l’Escola Pompeu Fabra, mitjançant la seva AFA, organitza un seguit d’activitats extraescolars amb l’afany d’oferir a les famílies, i en especial a l’alumnat, la possibilitat de gaudir d’una part del seu temps de lleure durant la setmana.

No caldrà dir, doncs, que des de l’AFA i l’Escola us animem a que ajudeu els vostres fills i filles a escollir allò que més els agrada i que entre tots podeu trobar la justa mesura entre allò que a cada infant li convé i allò que cada infant vol fer.

Recordeu, finalment, que les totes les activitats que es descriuen a continuació començaran a partir del primer dilluns d’octubre.

Ja us podeu inscriure a les activitats extraescolars des de la web.
Aneu-hi i mireu que tenim preparat pel curs 2020-2021.

MESURES DE SEGURETAT i HIGIENE
1. Les aules interiors no es compartiran entre grups.
2. Desinfecció de mans (rentar mans) abans i després de l’activitat, ús de gel.
3. Desinfecció del material esportiu després de cada activitat (ho realitzarà en Marc, coordinador d’extraescolars).
4. Punts de trobada per començar l’activitat amb el berenar a una zona exterior (zones assignades, marcades i explicades prèviament).
5. Sortides dels nens i nenes amb distanciament i per grups separats. (zona d’espera assignada, marcada i explicada prèviament).

Totes aquestes mesures seran notificades i exigides prèviament al grup de monitors i monitores corresponents.

LLISTAT D’ACTIVITATS PROGRAMADES
Desplegueu per saber-ne més de cadasquna

(*) Activitat amb possibilitat de sol·licitar les Subvencions del Pla de l’Esport Escolar (Oferta Esportiva per a infants i joves – Curs 2020-2021)

Descarregueu el dossier informatiu amb el formulari per poder fer la inscripció.