Consell escolar

Es tracta de l’òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el marc del que podriem anomenar govern del centre.
En el Consell Escolar hi ha representats tots els col·lectius que intervenen en la comunitat educativa: equip directiu, professorat, pares i mares, personal d’administració i serveis, un representant de l’AFA i un representant de l’administració municipal.

La funció principal del Consell Escolar és debatre i aprovar tots aquells temes importants per al funcionament i l’organització del centre: el projecte educatiu, el pla general (calendari, horari, activitats complementàries i extraescolars,…) i la memòria anual de centre, el pressupost, etc.

Les persones que formen el Consell Escolar són elegides per un període de quatre anys i es renoven per meitats cada dos anys.
Ens reunim, en convocatòria ordinària, entre 4 i 6 vegades durant tot el curs.

A continuació us facilitem el llistat dels membres de l’actual Consell Escolar:

 • REPRESENTANTS DE FAMÍLIES:
  • Mª Núria M.A. (mare d’en Gerard de 6è i de Jana de 2n)
  • Carlos A. A.E. (pare d’en Roger de 4t i de l’Edgar de P5)
  • Cristina M.P. (mare de l’Àngel de 2n)
  • Alejandro C.C. (pare d’en Martí de 2n)
 • REPRESENTANTS MESTRES:
  • Viqui G.L.
  • Maria S.C.
  • Miriam B.M.
  • Ciscu M.M.
 • REPRESENTANT AFA:
  • Javier M.E. (pare d’en Gerard de 2n).
 • REPRESENTANT PAS (Personal d’Administració i Serveis):
  • Emma A.P.
 • REPRESENTANT AJUNTAMENT:
  • Lídia C.G.
 • EQUIP DIRECTIU:
  • Jesús D.M.
  • Oleguer S.R.
  • Laura J.C.