Salut

  • COVID i Post-COVID:

En el següent enllaç  COVID (1)   trobareu les informacions i prevencions relatives al COVID i les prevencions que cal prendre per a poder entrar al centre educatiu.

 

  • Medicaments

Com a norma general a l’escola no s’administraran medicaments, atès que no és el lloc més adient. Per tant, cal que us organitzeu de manera que el subministrament no coincideixi amb l’horari escolar. En el cas que sigui realment imprescindible subministrar el medicament a l’escola, cal:

a) Portar el medicament a Consergeria (no a l’aula).

b) Adjuntar la recepta mèdica on s’especifiqui la dosificació i l’horari d’administració.

c) Complimentar l’autorització corresponent.

 

  • Malaltia

Quan un nen o nena manifesti símptomes de malaltia durant la jornada escolar que, a consideració de les persones responsables, ho aconselli, es contactarà amb la família perquè se’n faci càrrec i l’alumne pugui ser adequadament atès.

 

  • Accidents

En cas d’accident (sempre a consideració de les persones responsables però amb un criteri de precaució), si és de caràcter menor i no requereix atenció especial s’informarà a la família, en cas de nens petits. Quan revesteixi més importància es contactarà amb la família per a què se’n faci càrrec. Si no es pot contactar o no poden fer-se càrrec en un temps prudencial es contactarà amb els serveis d’urgències i es seguiran les seves instruccions. En cas d’accident greu, primer de tot, s’informarà al serveis d’emergències mèdiques i, a continuació, es contactarà amb la família. La direcció del centre coordinarà totes les actuacions que s’hagin d’emprendre en aquests casos, però sempre és prioritària l’atenció a l’alumne/a i el contacte amb els serveis d’urgència.

 

  • Normes bàsiques d’higiene i salut

No s’acceptarà l’entrada a l’escola de cap nen/a quan presenti:

– Brutícia o manifesta manca d’higiene.

– Febre (Temperatura superior a 37,5 C axil·lar)

– Diarrea líquida o amb sang.

– Estomatitis (infeccions i nafres a la boca).

– Erupcions i altres alteracions a la pell (excepte si porten l’informe del pediatre especificant que no són contagioses)

– Conjuntivitis purulenta sense tractament.

– Parasitosi intestinal (cucs, llambres…) sense tractament.

Si durant l’estada a l’escola es detecta febre o símptomes de malaltia en un nen o nena, s’avisarà a la família per tal que el vingui a buscar el més aviat possible. Així mateix es podrà demanar un certificat mèdic per poder acceptar un nen/a després d’haver passat una malaltia infecciosa. No es podrà tornar a l’escola després d’haver tingut febre fins que no hagin passat 24h.

 

  • Vacunacions

L’administració de les vacunes que es fa en els centres educatius està regulada pel Decret 155/1993, d’1 de juny, d’actualització del Programa de salut escolar. A l’article 10 s’especifica quines són les vacunes que en cada cas s’han d’administrar.

En el Calendari de vacunacions del Departament de Salut, hi ha actualitzades les vacunes que s’administren en cada Estat.  Als nostres alumnes, sempre i quan els pares ho autoritzin, venen a vacunar-los a sisè de primària.

 

  • Malalties transmissibles (polls, conjuntivitis,…)

Per tal d’informar a les famílies sobre l’assistència o no dels infants al centre educatiu quan pateixen una malaltia transmissilbe, el Departament de salut, ha publicat unes recomanacions amb uns criteris de no-assistència de l’alumnat a l’escola durant un periode determinat a causa de malalties transmissibles.

El document parla sobre:

-Malalties respiratòries

-Malaties dels ulls

-Malaties gastrointestinals

-Malaties que cursen amb erupció cutània

-Altres infeccions i parasitosi

 

  • Pediculosis o POLLS: És una infectació cutànea produïda per polls. S’encomana per contacta de cap amb cap. Quan es detecten a una aula enviem carta de comunicació a les famílies. És molt important revisar el cap del fill/a el mateix dia que arriba la carta. Mesures addicionals: Comprovar regularment l’existència de polls amb una pinta

El període de no assistència al centre és de 24 hores fins després que s’hagi iniciat el tractament des del moment de la detecció per part del centre. No cal excloure si l’afectat fa tractament adequat.  Mesures addicionals: Comprovar regularment l’existència de polls amb una pinta.