DOCUMENTS ESCOLA

En aquest apartat trobareu els documents principals de l’escola:

-Autoritzacions

-Projecte Educatiu (PEC)

-Documents d’organització i gestió de centre (NOFC)

-Projecte lingüístic (PL)

-Projecte de convivència (PdC)