Oferta educativa

L’escola Ponent ofereix ensenyaments d’educació infantil i educació primària, des de P3 fins a 6è de primària, als corresponents a les primeres etapes obligatòries.

El període de preinscripció ordinari varia segons el curs, però sol coincidir entre els mesos de febrer i març, on el centre fa sessions de portes obertes. En cas de trasllat,  de venir a viure a Granollers durant el curs, només cal posar-se en contacte amb l’Oficina d’Escolarització del municipi.

INFORMACIONS PER A LA PREINSCRIPCIÓ PER AL CURS 2019-2020: