Oferta educativa

L’escola Ponent ofereix ensenyaments d’educació infantil i educació primària, des de P3 fins a 6è de primària, als corresponents a les primeres etapes obligatòries.

El període de preinscripció ordinari varia segons el curs, però sol coincidir entre els mesos de febrer i març, on el centre fa sessions de portes obertes. En cas de trasllat,  de venir a viure a Granollers durant el curs, només cal posar-se en contacte amb l’Oficina d’Escolarització del municipi.

INFORMACIONS PER A LA PREINSCRIPCIÓ PER AL CURS 2020-2021:

 

  • La preinscripció escolar serà entre el 13 i 22 de maig.      

 

 

Fases Dates
Presentació telemàtica de sol·licituds i documentació del 13 al 22 de maig de 2020
Demanda de cita prèvia (només si no es pot presentar la sol·licitud telemàticament) a partir del 13 de maig de 2020
Presentació presencial de sol·licituds i documentació (només amb cita prèvia) del 19 al 22 de maig de 2020

 

 

DOCUMENTACIÓ INFORMATIVA:

-PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE

      

-CODI DE CENTRE: 08041647

-OFERTA DE GRUPS I DE LLOCS ESCOLARS VACANTS

-ADSCIPCIÓ A ALTRES CENTRES i ÀREA DE PROXIMITAT A QUE PERTANY EL CENTRE PER A CADA ENSENYAMENT

Granollers és zona única i està adscrita a tots els instituts públic de la ciutat:

-Institut Antoni Cumella

-EMT Escola Municipal del Treball

-Institut Celestí Bellera

-Institut Carles Vallbona

-Institut Marta Estrada

-CARTA DE COMPROMÍS EDUCATIU

En aquesta carta que es facilita i s’explica a les famílies en el moment de fer la matrícula es detalla a què es compromet l’escola vers l’educació dels infants i també què demanem a la família que es comprometi vers l’educació del seu fill/a.

 

-CRITERIS D’ADMISSIÓ D’ALUMNAT

-ACTIVITATS COMPLETMENTÀRIES, ACOLLIDA MATINAL I ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 

*ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES: Els alumnes assisteixen a les activitats de: cinema, música, teatre i visites al museu que organitza l’Associació Cultural de Granollers. Aquestes activitats tenen com a objectiu la formació cultural dels nens i nenes, educar-los com a públic i integrarla cultura dins el currículum escolar.

Quan els alumnes assisteixen a un acte porten un programa de mà que explica l’activitats.

 

*ACOLLIDA MATINAL:

-Alumnes fixes (mínim tres dies setmanals): 1h (8-9h)=37 €/mes    //   1/2 h (8:30-9h)=24 €/mes

-Alumnes Esporàdics: 1 h (8-9h)=3,85€/dia    //   1/2 h (8:30-9h)= 3€/dia

 

*TOTES LES ACTIVITATS I MATERIALS QUE ELS ALUMNES NECESSITEN ESTAN INCLOSES A LA QUOTA DE MATERIAL: 190€* ANUALS (Material fingible: llàpis, colors, retoladors, folis, dossiers de treball, carpetes, activitats de l’Associació cultural, autocars i monitors de les excursions)

*Aquesta quota correspon al curs 2019-2020

**NO estan incloses a la quota les colònies que es realitzen a final de cicle: P5, 2n, 4t i 6è

 

-QUOTA D’INSCRIPCIÓ A L’ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES : 10 € anuals (inclosa dins la quota de material)

 

*ACTIVITATS EXTRAESCOLARS I PREUS DE LES DIFERENTS ACTIVITATS:

 

-VOLS VISITAR L’ESCOLA PONENT DES DE CASA?  CLICA AL LINK