Grups de treball

L’AMPA s’organitza en els grups de treball següents, oberts a totes les famílies de l’escola:

MENJADOR
Coordinadors | Mònica Giménez, Juan Antonio Marcos, Marta Mascaró, Marc Torres

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
Coordinador |

HORT ECOLÒGIC
Coordinadores | Loida Caballé, Maria José Morillas

PROJECTES COMUNITARIS I FESTES
Coordinadors |  Mariona Arolas, Esther González, Maryeme Mafssiou, Juan Antonio Marcos, Maria José Morillas, Astou Touré

TALLER DE MARES I PARES
Coordinadores | Maryeme Mafssiou, Maria José Morillas, Astou Touré

COMUNICACIÓ
Coordinadores | Mariona Arolas, Maryeme Mafssiou, Maria José Morillas

GESTIÓ ECONÒMICA
Coordinadors | Esther González, Juan Antonio Marcos

PARES I MARES DELEGATS
Coordinadora | Mariona Arolas

CONSELL ESCOLAR
Representant | Marta Mascaró

PRESIDENTA
Maryeme Mafssiou

TRESORERA
Esther González

SECRETARI
Mariona Aroles