Grups de treball

L’AMPA s’organitza en els grups de treball següents, oberts a totes les famílies de l’escola:

MENJADOR
Coordinadors | Mònica Giménez, Juan Antonio Marcos, Maria Martínez, Marta Mascaró

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
Coordinadores | Maria Martínez, Víctor Escudero

HORT ECOLÒGIC
Coordinadores | Loida Caballé, Núria Gómez

FESTES, DECORACIÓ I MERCADETS
Coordinadors | Ana Duarte, Esther González, Maryeme Mafssiou, Juan Antonio Marcos, Maria José Morillas

TALLER DE MARES I PARES
Coordinadores | Ana Duarte, Maryeme Mafssiou, Maria José Morillas, Astou Touré

COMUNICACIÓ
Coordinadors | Víctor Escudero, Núria Gómez, Maria José Morillas

GESTIÓ ECONÒMICA
Coordinadors | Esther González, Juan Antonio Marcos

BIBLIOTECA
Coordinadores | Núria Gómez, Maria José Morillas

PARES I MARES DELEGATS
Coordinador | Víctor Escudero

CONSELL ESCOLAR
Coordinadora | Maria José Morillas

PRESIDENTA
Maryeme Mafssiou

TRESORERA
Esther González

SECRETARI
Víctor Escudero