Què volem?

La nostra tasca es basa en l’escola que volem fer:

  • Una escola participativa i democràtica, en la qual les famílies tinguin veu i participin en l’educació dels nens i nenes.
  • Una escola inclusiva i comunitària, en la qual totes les famílies se sentin acollides i enriquides per la diversitat de l’escola.
  • Una escola coeducativa, amb projectes comuns amb el centre que permetin optimitzar la gran tasca que fan els i les mestres.
  • Una escola viva i vinculada a l’entorn, amb activitats variades al barri i la ciutat, i serveis que permetin la conciliació laboral i familiar.