Normativa d’Organització i Funcionament (NOFC)

QUÈ SÓN LES NOFC ( ART. 18.2 D. Aut.)

Les NOFC (normes d’organització i funcionament del centre) han d’aplegar el conjunt d’acords i decisions d’organització i funcionament que s’hi adoptin per fer possible, en el dia a dia, el treball educatiu i de gestió que permeti assolir els objectius proposats en el PEC i en la PGC.

Aquí teniu el document de les NOFC de la nostra escola:

 cabecera-ultima
nofc