Competència digital

Promoure l’ús de les TAC a través del desenvolupament de la competència digital dels alumnes és també una de les finalitats de la nostra escola. Ja des de petits els introduïm a través de diferents aplicacions de tauletes. Més endavant, a tots els cicles disposem de dos carros de portàtils (un a cicle inicial, i l’altre a cicle mitjà i superior) per tal que puguin treballar les TAC de manera interdisciplinar. A més, també disposem d’una aula d’informàtica.

tac