Autoritzacions

Els alumnnes necessiten diferents autoritzacions que s’han de renovar anualment.

Índex d’autoritzacions: (Trobareu les autoritzacions a continuació)

-Autorització de sortida de l’escola des de P3 fins a 2n. Han d’anar obligatòriament acompanyats d’un adult

-Autorització de sortida SOLS/acompanyats de l’escola a partir de 3r

-Autorització materna/paterna per assistir a activitats complementàries fora de l’escola

-Autorització materna/paterna per l’utilització de la imatge dels alumnes

-Autorització materna/paterna per assistir al curset de natació patrocinat per l’ajuntament de Granollers (alumnes de 2n)

-Autorització materna/paterna per a l’administració de medicaments en horari escolar. Cal adjuntar prescripció del metge amb les hores i dosis indicades clarament.

 

 

Per tal que hi pugueu accedir amb la màxima facilitat trobareu els models d’autoritzacions a continuació:

-Autorització de sortida de l’escola des de P3 fins a 2n. Han d’anar obligatòriament acompanyats d’un adult

-Autorització de sortida SOLS/acompanyats de l’escola a partir de 3r

-Autorització materna/paterna per assistir a activitats complementàries fora de l’escola 

-Autorització materna/paterna per l’utilització de la imatge dels alumnes

-Autorització materna/paterna per assistir al curset de natació patrocinat per l’ajuntament de Granollers (alumnes de 2n)

-Autorització materna/paterna per a l’administració de medicaments en horari escolar. Cal adjuntar prescripció del metge amb les hores i dosis indicades clarament.