L’ESCOLA

Som una Escola catalana, laica, diversa, inclusiva i coeducativa.

Divulguem i potenciem els valors democràtics, solidaris, així com el concepte de pertinença a l’entorn més immediat, el país.

Els objectius pedagògics del centre són els següents:

Preparar persones amb un bon nivell d’aprenentatges i competències, capaces de seguir bé els estudis obligatoris i postobligatoris.

Educar i formar persones motivades per la cultura, emprenedores, autònomes i creatives.

Donar a conèixer les habilitats socials per tenir una vida emocionalment equilibrada.

Fomentar el treball en equip i el respecte per les idees dels altres.

Orientar els alumnes a través d’una acció tutorial individualitzada.

Acollir i facilitar la integració dels i les alumnes i les famílies en la societat.

Valorar la diversitat cultural com una riquesa social.

Potenciar molt la comunicació escola-família.

Proporcionar una bona educació ambiental amb hàbits de vida saludables, sostenibles i solidaris.