Mares i pares delegats

Cada classe té un pare o mare delegat, que representa a les famílies de la classe i actua com a interlocutor amb els mestres i l’escola. Per això, els pares i mares delegats tenen un rol clau en l’engranatge educatiu de l’escola.

 

Els pares i mares Delegats:

  • Participen a les reunions bimensuals que es fan amb l’equip directiu de l’escola
  • Fan de transmisors/es d’informacions als altres pares i mares de la classe.
  • Participen i col·laboren a la neteja i repartició de la fruita que ens porta el Departament d’Esducació un cop al mes dins del programa “Fruita a les escoles”
  • Pregunten dubtes de les seves classes als mestres i/o a l’Equip Directiu com a portaveus dels altres pares de la classe.
  • SÓN IPORTANTS!!!!!!

 

Si vols formar part dels pares i mares delegats de Ponent només ho has de dir a la reunió d’inici de curs i ja podràs participar de les reunions.

 

ANIMA’T A PARTICIPAR DE LA VIDA DIÀRIA DE L’ESCOLA DELS TEUS FILLS I FILLES!!!!

 

Resultat d'imatges de reunions