Mapa de competències bàsiques

Aquí podreu veure un resum en imatges de les competències de l’àmbit lingüístic (llengua catalana i llengua castellana), de les competències de l’àmbit matemàtic, i de les competències de l’àmbit de coneixement del medi (medi natural i, medi social i cultural).