Educació Física

L’Educació Física

L’escola ha de garantir l’adquisició d’aquells coneixements, habilitats, valors i competències relacionats amb el cos i la seva activitat motriu que contribueixen al desenvolupament integral de la persona i a la millora de la qualitat de vida.

En l’àrea d’educació física i altres àrees, la reflexió sobre el sentit i els efectes de l’activitat motriu, el desenvolupament d’hàbits saludables, regulars i continuats i el fet de sentir-se bé amb el propi cos constitueixen principis valuosos de l’acció educativa i contribueixen a la millora de l’autoestima. L’escola ha d’oferir als alumnes mitjans i recursos per integrar l’activitat física a la vida quotidiana, establint així una tendència que potenciï el seu desenvolupament motriu, la seva capacitat de socialització, la seva salut i la seva integritat com a persona.

A l’escola es duen a terme diferents estratègies per assolir aquestes fites com els esmorzars saludables, el cros escolar, competicions al pati, xerrades de sexualitat, balls i danses, programa PEPE amb el Patronat d’Esports de l’Ajuntament, sortides i colònies esportives, psicomotriocitat, etc.