e-Twinning

És una plataforma europea a través de la qual les escoles de tota la Unió Europea poden treballar projectes de diferent naturalesa amb l’objectiu de potenciar la llengua estrangera.

El curs passat els alumnes de sisè van treballar amb alumnes de Polònia. A través de la plataforma van poder enviar-se emails i compartir informació en anglès.

Enguany, el curs 2020-2021els alumnes de 4t participem en un projecte amb molts altres països de la Unió Europea, que porta per títol “UNESCO, building bridges through European Cultural Heritage”.

Ja us anirem informant de les activitats que anem fent!

Introduce ourselves

In 4th course we are participating in a European Project on eTwinning called UNESCO building bridges through European cultures. One of the activities we have done is introduce ourselves so we can meet each other.
Here is ours! Click on the image:)