E-Twinning

És una plataforma europea a través de la qual les escoles de tota la Unió Europea poden treballar projectes de diferent naturalesa amb l’objectiu de potenciar la llengua estrangera.

El curs passat els alumnes de sisè van treballar amb alumnes de Polònia. A través de la plataforma van poder enviar-se emails i compartir informació en anglès.