Els Enllaços

Els Enllaços són les famílies que representen a cada grup classe. Al llarg del curs, es coordinen amb les tutores per traspassar informacions importants d’aula a la resta de famílies i trimestralment es reuneixen amb l’equip directiu de l’escola per compartir temes d’interès comunitari.

Protocol Enllaços