Comissió Escola Verda

  • Informa dels projectes ambientals a la comunitat educativa.
  • Fomenta la participació en els projectes: Setmana de la mobilitat, Projectes rius, Jornada del medi ambient i Let’s clean up Europe.
  • Vetlla pel bon funcionament dels servei de menjador.
  • Vetlla per l’adequació del pati i altres espai comunitaris.
  • Grup fruita: s’encarrega de tallar i preparar la fruita per a l’esmorzar comunitari dels divendres.