El Plenari és l’òrgan de decisió on es reuneixen tots els membres de la comunitat educativa (famílies, mestres i voluntariat).

Tothom hi pot participar.  Al llarg del curs es convoquen un mínim de dos Plenaris i aquestes trobades ens serveixen per compartir els objectius del curs de cada comissió, prendre decisions que afecten a tota la comunitat, etc.