Comissió Edifici, i tant que sí!

  • Vetlla pel manteniment de l’oferta educativa des de P3 a 6è.
  • Dóna a conèixer el projecte de El Calderí arreu.
  • Treballa per establir canals d’entesa amb els representants de famílies d’altres centres, associacions i entitats del municipi.
  • Treballa per assolir la construcció final de tot l’edifici de l’escola.