Consell d’Infants

El consell d’infants està format pels  nens i nenes de cicle superior. Aquests es reuneixen juntament amb les altres escoles del municipi a l’ajuntament i proposen activitats per fer a nivell municipal.

Actualment estem delimitant el tema de treball per aviat poder-lo desenvolupar.