Comissió Comunitat Escola De Pares

  • Ofereix espais de reflexió pedagògica per ajudar-nos a crèixer en comunitat.
  • Dinamitza espais que promoguin la línia comunitària de l’escola (espais d’intercanvi d’experiències-tallers, diades, trobades…)
  • Gestiona el traspàs d’informació externa a l’escola i que pot ser d’interès per a les famílies.
  • Vetlla per l’acolliment de les famílies de nova incorporació.