Gestora

  • Formada per representats de les diferents comissions (comissions mixtes- famílies i mestres).
  • Coordina i fa el seguiment del treball de les comissions.
  • És el motor de la comunitat i pren les decisions del funcionament de l’escola.