Racons a Cicle Inicial

El treball per racons consisteix a organitzar l’aula en diversos espais on els alumnes, distribuïts en petits grups, realitzen activitats simultànies de manera autònoma.
És una manera de treballar més creativa i flexible, en la qual el paper del mestre és dinamitzar els aprenentatges i animar els alumnes a participar de totes les activitats.

A l’escola fem racons internivells a cicle inicial.